Listy zgłoszonych
http://www.mp2021.pl/wp-content/uploads/MP2021_zgloszenia.pdf
Prosimy o sprawdzenie poprawności zgłoszeń, a przede wszystkim o uzupełnienie oznaczonych na żółto brakujących numerów kart SPORTident, numerów licencji oraz wykupienie licencji przez osoby ich nie posiadające. Informacje o korektach i uzupełnieniach list zgłoszonych prosimy przesyłać niezwłocznie na adres kontakt@mp2021.pl.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26.04.2021 (poniedziałek) włącznie poprzez system zgłoszeniowy PZOS. Za prawidłowość danych zgłoszonych zawodników odpowiada osoba zgłaszająca.

Opłaty

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Wpisowe KM16 20 zł/bieg
Wpisowe KM18 i starsi 40 zł/bieg
Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Rodzinna
5 zł/bieg
Wpisowe kategorie popularyzacyjne
Krótka, Średnia, Długa
20 zł/bieg
Wypożyczenie karty SPORTident 5 zł/zawody
Zgubienie wypożyczonej karty SPORTident 200 zł
Parking bezpłatnie

Zmiany i rezygnacje
Do końca terminu zgłoszeń istnieje możliwość bezpłatnej modyfikacji swojego zgłoszenia (w tym jego usunięcie). Po tym terminie w przypadku nieobecności wszystkie osoby zgłoszone zostaną obciążone równowartością 50% wartości wpisowego.

Płatności
Wszelkich opłat można dokonywać przelewem bankowym na konto:
24 1020 1169 0000 8702 0104 1862
Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe
Sarabandy 16/22
02-868 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu (imię i nazwisko zawodnika), za który wnoszona jest opłata.
Zapotrzebowanie na faktury prosimy zgłaszać mailowo na adres kontakt@mp2021.pl.
Poprzez dokonanie opłaty uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Biuletynem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski.